บริการแปลภาษา พร้อมรับรอง เอกสารทุกประเภท สำหรับภาษาที่ใช้กับประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) และทุกภาษาทั่วโลก โดยนักแปลมืออาชีพมากประสบการณ์

บริการแปลภาษา พร้อมรับรอง เอกสารทุกประเภท สำหรับภาษาที่ใช้กับประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) และทุกภาษาทั่วโลก โดยนักแปลมืออาชีพมากประสบการณ์    ประเทศอาเซอร์ไบจานเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรบอลข่าน มีพรมแดนติดกับประเทศอิหร่าน รัสเซีย อาร์เมเนีย และจอร์เจีย ภาษาที่ใช้ในประเทศอาเซอร์ไบจาน ได้แก่ ภาษาราชการและภาษาชนกลุ่มน้อย


ภาษาราชการ

    ภาษาราชการของประเทศอาเซอร์ไบจานคือ ภาษาอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijani) ซึ่งเป็นภาษาตระกูลเตอร์กิก มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาษาตุรกี ภาษาคาซัค และภาษาอุซเบก ภาษาอาเซอร์ไบจานเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารหลักในประเทศอาเซอร์ไบจาน ใช้ในการศึกษา การสื่อสารในชีวิตประจำวัน และการสื่อสารกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ    ภาษาอาเซอร์ไบจานมีระบบการเขียนแบบอักษรละติน แต่ยังมีการใช้อักษรซีริลลิกอยู่บ้างในบางพื้นที่ ภาษาอาเซอร์ไบจานมีไวยากรณ์ที่ค่อนข้างเรียบง่าย คล้ายคลึงกับภาษาตุรกี ภาษาอาเซอร์ไบจานมีคำศัพท์และวลีพื้นฐานที่คล้ายคลึงกับภาษาไทยอยู่บ้าง


ภาษาชนกลุ่มน้อย

นอกจากภาษาอาเซอร์ไบจานแล้ว ยังมีภาษาชนกลุ่มน้อยที่ใช้ในประเทศอาเซอร์ไบจาน ได้แก่

 • ภาษารัสเซีย เป็นภาษาที่ใช้รองลงมา มักใช้ในกลุ่มชนกลุ่มน้อยชาวรัสเซียและชาวยูเครน ภาษารัสเซียเป็นภาษาที่ใช้ในอดีตเมื่อประเทศอาเซอร์ไบจานเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต ภาษารัสเซียเป็นภาษาที่ใช้ในการศึกษา การสื่อสารในชีวิตประจำวัน และการสื่อสารกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ


 • ภาษาอาร์เมเนีย เป็นภาษาที่ใช้ในกลุ่มชนกลุ่มน้อยชาวอาร์เมเนีย ภาษาอาร์เมเนียเป็นภาษาที่ใช้ในอดีตเมื่อประเทศอาเซอร์ไบจานเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซีย ภาษาอาร์เมเนียเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และการสื่อสารกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ


 • ภาษาตาเลชิ เป็นภาษาที่พูดในภูมิภาคทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอาเซอร์ไบจาน ภาษาตาเลชิเป็นภาษาที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาษาอิหร่าน


 • ภาษาเลซกิ เป็นภาษาที่พูดในภูมิภาคทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอาเซอร์ไบจาน ภาษาเลซกิเป็นภาษาที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาษาคอเคซัส


 • ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันในระดับสากล มักใช้ในเมืองหลวงและเมืองสำคัญต่างๆ ของประเทศอาเซอร์ไบจาน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการศึกษาและธุรกิจ


คำแนะนำสำหรับคนไทยที่เดินทางไปประเทศอาเซอร์ไบจาน

    สำหรับคนไทยที่เดินทางไปประเทศอาเซอร์ไบจาน แนะนำให้เรียนรู้ภาษาอาเซอร์ไบจานเบื้องต้นไว้บ้าง จะช่วยให้สามารถสื่อสารกับผู้คนในประเทศได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ภาษาอาเซอร์ไบจานมีคำศัพท์และวลีพื้นฐานที่คล้ายคลึงกับภาษาไทยอยู่บ้าง เช่น


 • สวัสดี = Salam (ซาลาม)


 • ลาก่อน = Sağ ol (ซาก โอล)


 • ขอบคุณ = Təşəkkür edirəm (เตเชคกูร์ อิเดรีม)


 • ขอโทษ = Üzr istəyirəm (อุซร์ อิสเตยริม)


 • ใช่ = Bəli (เบลิ)


 • ไม่ = Xeyr (เคยร์)


    iTS (IMMIGRATION AND TRANSLATION SERVICE) ให้บริการแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) และทุกภาษาทั่วโลก โดยนักแปลมืออาชีพ มากประสบการณ์ ช่วยให้คุณสามารถติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ ในประเทศอาเซอร์ไบจานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างราบรื่น และใช้ชีวิตในประเทศอาเซอร์ไบจานได้อย่างสะดวกสบาย


บริการแปลเอกสารสำหรับประเทศอาเซอร์ไบจาน

iTS ให้บริการแปลเอกสารสำหรับประเทศอาเซอร์ไบจาน ครอบคลุมทุกประเภท ทั้งเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ และเอกสารส่วนตัว ดังนี้

 • เอกสารราชการ เช่น หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ สูติบัตร ทะเบียนสมรส ใบรับรองการศึกษา ใบรับรองการหย่าร้าง ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัท ใบรับรองการจดทะเบียนสมรส ใบรับรองการตาย

เอกสารราชการเป็นเอกสารที่สำคัญที่ใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ ในประเทศอาเซอร์ไบจาน เช่น การขอวีซ่า การขอสัญชาติ การขอทำธุรกรรมต่างๆ ทางราชการ เป็นต้น iTS ให้บริการแปลเอกสารราชการทุกประเภทอย่างถูกต้องตามหลักภาษาและกฎหมาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศอาเซอร์ไบจาน

 • เอกสารธุรกิจ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาจ้างงาน ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบส่งมอบสินค้า ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี

เอกสารธุรกิจเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ iTS ให้บริการแปลเอกสารธุรกิจทุกประเภทอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะเข้าใจง่ายและเป็นที่ยอมรับของคู่ค้าทางธุรกิจ

 • เอกสารส่วนตัว เช่น จดหมาย ใบสมัครงาน เรซูเม่ จดหมายรับรองการทำงาน จดหมายเชิญ จดหมายตอบรับ

เอกสารส่วนตัวเป็นเอกสารที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล iTS ให้บริการแปลเอกสารส่วนตัวทุกประเภทอย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะสื่อสารได้ตรงตามความต้องการของคุณ
การรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

เอกสารที่แปลแล้วจะต้องได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ เพื่อให้เอกสารนั้นถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศอาเซอร์ไบจาน


iTS ให้บริการรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ โดยดำเนินการอย่างถูกต้องตามขั้นตอน รวดเร็ว และเชื่อถือได้ iTS จะช่วยคุณดำเนินการรับรองเอกสารให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด


ภาษาที่ให้บริการแปล

    iTS ให้บริการแปลภาษาครอบคลุมภาษาต่างๆ ทั่วโลก เช่น ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี รัสเซีย อาหรับ และอีกมากมาย

    iTS เข้าใจถึงความสำคัญของภาษาและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ iTS จึงให้บริการแปลภาษาโดยทีมนักแปลมืออาชีพ มากประสบการณ์ เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เช่น กฎหมาย การเงิน การแพทย์ และเทคโนโลยี นักแปลของ iTS ได้รับการอบรมอย่างเข้มข้น มีทักษะและความรู้ด้านภาษาที่ยอดเยี่ยม เข้าใจถึงวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ และสามารถแปลเอกสารได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเข้าใจง่าย


ทีมนักแปลมืออาชีพ มากประสบการณ์

iTS ให้บริการแปลโดยทีมนักแปลมืออาชีพ มากประสบการณ์ เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เช่น กฎหมาย การเงิน การแพทย์ และเทคโนโลยี นักแปลของ iTS ได้รับการอบรมอย่างเข้มข้น มีทักษะและความรู้ด้านภาษาที่ยอดเยี่ยม เข้าใจถึงวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ และสามารถแปลเอกสารได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเข้าใจง่าย

นักแปลของ iTS มีประสบการณ์แปลเอกสารสำหรับประเทศอาเซอร์ไบจานมาอย่างยาวนาน พวกเขาเข้าใจถึงวัฒนธรรมและกฎหมายของประเทศอาเซอร์ไบจานเป็นอย่างดี จึงสามารถแปลเอกสารได้อย่างถูกต้องและครอบคลุมทุกประเด็นที่ต้องการ
ราคาที่ย่อมเยา

iTS ให้บริการแปลภาษาในราคาที่ย่อมเยา คุ้มค่ากับคุณภาพที่ได้รับ iTS เข้าใจถึงความสำคัญของงบประมาณของลูกค้า จึงพยายามเสนอราคาที่สมเหตุสมผลที่สุดให้กับลูกค้า

iTS มีโปรโมชั่นและส่วนลดต่างๆ มากมายสำหรับลูกค้าประจำและลูกค้าใหม่ ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่นและส่วนลดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า


ความคุ้มค่าของบริการจาก iTS

    iTS (IMMIGRATION AND TRANSLATION SERVICE) ให้บริการแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท ในราคาที่คุ้มค่า เมื่อเทียบกับคุณภาพของงานแปลและความสะดวกในการใช้บริการ


    ทั้งนี้บริการแปลภาษา จึงเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้การติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการทำธุรกิจในประเทศนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ลูกค้าสามารถให้บริการและทำธุรกิจของตนได้อย่างสมบูรณ์แบบและปลอดภัยที่สุด


อย่างไรก็ตาม หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่ 094-8958999 หรือผ่าน Line Official ID : @iTranslation หรือส่งอีเมล์มาที่ its@ilc.ltd เราพร้อมที่จะช่วยคุณในทุกขั้นตอนของกระบวนการแปลเอกสารและการรับวีซ่า

ติดต่อเรา

iTS (IMMIGRATION AND TRANSLATION SERVICE)
 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : I Translation NAATI Notary Public Services
 • LINE : @iTranslation
 • Tel : 094-8958999
 • E-mail : its@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น