บริการแปลและรับรองเอกสารภาษาอังกฤษ บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร

บริการแปลและรับรองเอกสารภาษาอังกฤษ บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และนักแปลเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญ แปลถูกต้อง แม่นยำ ตามเอกสารต้นฉบับ กับ iTS (Immigration and Translation Service) Co., Ltd.เรามาพูดถึงความสำคัญของการแปลเอกสารกันบ้าง ในโลกแห่งการเชื่อมต่อข้ามพรมแดนอย่างทุกวันนี้ การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาษาต่างๆ นับว่ามีบทบาทสำคัญยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การดำเนินธุรกิจ การเดินทาง หรือการติดต่อสื่อสารในด้านอื่นๆ การแปลเอกสารที่ถูกต้อง แม่นยำ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

iTS (Immigration and Translation Service) คือผู้ให้บริการด้านการแปลและรับรองเอกสารภาษาอังกฤษ บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก รวมถึงบริการรับรองเอกสารด้วย โดยมีทีมงานนักแปลมืออาชีพและนักแปลเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญสูง คอยดูแลการแปลเอกสารของคุณอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้ผลงานแปลที่ถูกต้อง แม่นยำตามต้นฉบับอย่างแท้จริง

ไม่ว่าคุณจะต้องการแปลเอกสารประเภทใด ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางราชการ เอกสารด้านการศึกษา เอกสารทางการแพทย์ เอกสารทางธุรกิจ สัญญา หนังสือรับรอง เอกสารทางกฎหมาย หรือแม้แต่งานเขียนทางวรรณกรรม ทีมงานมืออาชีพของเราพร้อมให้บริการแปลเอกสารแก่คุณด้วยคุณภาพสูงสุด

หากคุณต้องการความมั่นใจเพิ่มเติม เรายังมีบริการรับรองเอกสารอีกด้วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มน้ำหนักความน่าเชื่อถือให้กับเอกสารของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ต้องใช้เอกสารเหล่านั้นในการดำเนินการทางราชการหรือติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ การรับรองเอกสารจะทำให้เอกสารของคุณมีสถานะที่เป็นทางการมากยิ่งขึ้น

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมงานผู้เชี่ยวชาญ คุณจึงมั่นใจได้ว่าทุกเอกสารที่ผ่านการแปลและรับรองจาก iTS นั้น จะได้รับความถูกต้องแม่นยำตามต้นฉบับอย่างแน่นอน การบริการที่รวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีคุณภาพระดับมืออาชีพ ทำให้เรามีส่วนสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำในงานแปลและเอกสารสำคัญต่างๆ

นอกจากนี้ เรายังเปิดให้บริการแปลเอกสารออนไลน์แบบเรียลไทม์อีกด้วย ทำให้คุณสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร้านบริการได้อย่างสะดวกสบาย เพียงแค่อัพโหลดเอกสารของคุณ เราก็พร้อมให้บริการแก่คุณทันที บริการแบบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรวดเร็วในงานแปล หรือสำหรับผู้ที่มีที่อยู่ห่างไกล ทำให้คุณสามารถเข้าถึงบริการแปลและรับรองเอกสารคุณภาพสูงได้อย่างง่ายดาย


ภาษาอังกฤษ (English)

ความสำคัญของภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบัน

ภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อคนไทยในยุคปัจจุบันอย่างมาก เปรียบเสมือนกุญแจสำคัญที่ช่วยเปิดประตูสู่โอกาสและความสำเร็จในหลายๆ ด้าน ดังนี้
1. การสื่อสาร: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารมากที่สุดในโลก มีผู้ใช้มากกว่า 1.5 พันล้านคน การรู้ภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งในการท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ แลกเปลี่ยนความรู้ หรือแม้กระทั่งการสร้างมิตรภาพ

2. การศึกษา: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ใช้ในสื่อการศึกษาและงานวิจัย การรู้ภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราเข้าถึงแหล่งความรู้ที่หลากหลาย สามารถศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก หรือติดตามความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ

3. การทำงาน: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในองค์กรและบริษัทชั้นนำทั่วโลก การรู้ภาษาอังกฤษจะช่วยเพิ่มโอกาสในการหางาน เลื่อนตำแหน่ง หรือประกอบอาชีพในระดับสากล

4. เศรษฐกิจ: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในธุรกิจระหว่างประเทศ การรู้ภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราสามารถติดต่อค้าขาย เจรจาธุรกิจ หรือลงทุนในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. วัฒนธรรม: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในสื่อบันเทิง ภาพยนตร์ เพลง วรรณกรรม การรู้ภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราเข้าใจวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ เปิดโลกทัศน์ และพัฒนาตนเองให้รอบรู้ยิ่งขึ้น

6. เทคโนโลยี: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ใช้ในระบบปฏิบัติการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ การรู้ภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ใช้งานคอมพิวเตอร์ และท่องอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก

7. การพัฒนาตนเอง: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษช่วยฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การจดจำ การแก้ปัญหา และทักษะการสื่อสาร ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในชีวิต

8. โอกาส: ภาษาอังกฤษเปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พบเจอผู้คนใหม่ๆ และประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตของเรามีสีสันและน่าสนใจยิ่งขึ้น

ภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อคนไทยในยุคปัจจุบันอย่างมาก การรู้ภาษาอังกฤษจะช่วยเปิดประตูสู่โอกาสและความสำเร็จในหลายๆ ด้าน ดังนั้น การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับอนาคต


ความสำคัญของการแปลและรับรองเอกสารภาษาอังกฤษ

ในยุคโลกาภิวัตน์ที่การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศมีความถี่มากขึ้น การแปลและรับรองเอกสารภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยมีประโยชน์ดังนี้

1. เพิ่มความน่าเชื่อถือ: เอกสารภาษาอังกฤษที่ได้รับการแปลและรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ จะเพิ่มความน่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นว่าเอกสารนั้นถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ

2. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ: การแปลเอกสารภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย จะช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงต่อความเข้าใจผิด และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

3. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย: การใช้บริการแปลและรับรองเอกสารภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย แทนที่จะต้องแปลเอกสารด้วยตนเอง หรือจ้างล่ามซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูง

4. ถูกต้องตามกฎหมาย: เอกสารภาษาอังกฤษบางประเภท เช่น เอกสารประกอบการขอวีซ่า ใบทะเบียนการค้า หรือเอกสารทางกฎหมาย จำเป็นต้องได้รับการแปลและรับรองจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถนำไปใช้ได้จริง

5. รองรับการใช้งานในต่างประเทศ: การแปลเอกสารภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาที่ใช้ในประเทศปลายทาง จะช่วยให้สามารถนำเอกสารไปใช้ในต่างประเทศได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาการสื่อสาร

ตัวอย่างเอกสารภาษาอังกฤษที่ต้องได้รับการแปลและรับรอง
 • เอกสารประกอบการขอวีซ่า
 • ใบทะเบียนการค้า
 • เอกสารทางกฎหมาย
 • สัญญาต่างๆ
 • งบการเงิน
 • เอกสารทางการแพทย์
 • เอกสารการศึกษา
 • ใบรับรองต่างๆ
 • เอกสารประกอบการประมูลงาน
 • เอกสารทางการตลาด

การเลือกใช้บริการแปลและรับรองเอกสารภาษาอังกฤษ

ในการเลือกใช้บริการแปลและรับรองเอกสารภาษาอังกฤษ ควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้
 • ความน่าเชื่อถือของบริษัท: ควรเลือกใช้บริการจากบริษัทที่มีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ และมีประสบการณ์ในการแปลเอกสารประเภทต่างๆ

 • คุณสมบัติของนักแปล: ควรเลือกใช้บริการจากนักแปลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ และภาษาปลายทาง รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของเอกสาร

 • ราคา: ควรเปรียบเทียบราคาจากบริษัทต่างๆ เลือกรูปแบบการแปลและรับรองที่เหมาะสมกับความต้องการ และคุ้มค่ากับราคา

 • ระยะเวลา: ควรสอบถามระยะเวลาการแปลและรับรองเอกสาร เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับเอกสารตรงตามกำหนดเวลา

การแปลและรับรองเอกสารภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างยิ่ง ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น การเลือกใช้บริการแปลและรับรองเอกสารจากผู้เชี่ยวชาญ จึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณา เพื่อให้ได้เอกสารที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมั่นใจ


บริการแปลภาษาอังกฤษ
iTS ให้บริการแปลภาษาอังกฤษหลากหลายรูปแบบ ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารสำคัญทางธุรกิจ เอกสารราชการ เอกสารกฎหมาย เอกสารทางการแพทย์ เอกสารวิชาการ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

บริการแปลภาษาอังกฤษ กับ iTS
 • บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย
 • บริการแปลเอกสารภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ
 • บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ เป็นภาษาอื่น ๆ
 • บริการแปลเอกสารภาษาอื่น ๆ เป็นภาษาอังกฤษ
 • บริการรับรองเอกสาร
 • บริการล่ามภาษาอังกฤษ
 • บริการอื่น ๆ เช่น บริการยื่นวีซ่า UK

ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี ทีมนักแปลมืออาชีพของเรา ผ่านการอบรมและคัดสรรอย่างพิถีพิถัน เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ อีกมากมาย เข้าใจบริบททางวัฒนธรรม และสามารถถ่ายทอดความหมายได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น สื่ออารมณ์ของเนื้อหาได้อย่างกลมกลืน ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางธุรกิจ เอกสารทางกฎหมาย สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ หรือสื่อประเภทอื่นๆ iTS ก็พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของท่าน

iTS ให้บริการแปลภาษาอังกฤษหลากหลายประเภท ครอบคลุมทุกความต้องการของคุณ เช่น
 • เอกสารทั่วไป: ใบสูติบัตร ทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทาง จดหมาย ฯลฯ
 • เอกสารธุรกิจ: สัญญา เอกสารประมูลงาน รายงานผลประกอบการ เอกสารทางการเงิน ฯลฯ
 • เอกสารทางกฎหมาย: คำฟ้อง คำร้อง สัญญาประนีประนอมบัตร ฯลฯ
 • เอกสารทางการแพทย์: ประวัติผู้ป่วย ผลตรวจ รายงานทางการแพทย์ ฯลฯ
 • เอกสารทางเทคนิค: คู่มือการใช้งาน เอกสารประกอบเครื่องจักร เอกสารวิศวกรรม ฯลฯ
 • เว็บไซต์และสื่อออนไลน์: แปลเว็บไซต์ บทความ โพสต์โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

ทีมนักแปลของเราล้วนผ่านการคัดสรรอย่างเข้มงวด ล้วนมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน


บริการแปลทุกภาษาทั่วโลก
iTS ให้บริการแปลเอกสารชั้นนำ ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี ทีมนักแปลมืออาชีพ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เข้าใจบริบททางภาษาและวัฒนธรรมอย่างถ่องแท้ มั่นใจได้ว่าผลงานแปลของเรา มีความถูกต้อง ตรงประเด็น สื่อความหมายได้ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย

iTS รองรับการแปลภาษาคู่ภาษาหลักๆ ทั่วโลก ครอบคลุมมากกว่า 196 ภาษา ทั่วโลก อาทิเช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาอิตาลี ภาษารัสเซีย และอีกมากมาย พร้อมทั้งยังมีบริการแปลภาษาหายาก ภาษาถิ่น ภาษาเฉพาะกลุ่ม มั่นใจได้ว่าคุณจะได้ผลงานแปลที่ตรงกับความต้องการ

iTS ประกอบไปด้วยทีมนักแปลมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวด มั่นใจได้ว่าผลงานแปลมีความถูกต้อง ตรงประเด็น สื่อความหมายได้อย่างชัดเจน ครอบคลุมเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารส่วนตัว เอกสารธุรกิจ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการแพทย์ เอกสารด้านเทคนิค คู่มือการใช้งาน เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ และอื่นๆ อีกมากมาย

รับแปลภาษาจีน เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาจีน

รับแปลภาษาสเปน เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสเปน

รับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย

รับแปลภาษาอาหรับ เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาอาหรับ

รับแปลภาษาฮินดี เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาฮินดี

รับแปลภาษาโปรตุเกส เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาโปรตุเกส

รับแปลภาษาเบงกอล เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาเบงกอล

รับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษารัสเซีย

รับแปลภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาญี่ปุ่น

รับแปลภาษาเยอรมัน เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาเยอรมัน

รับแปลภาษาเวียดนาม เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาเวียดนาม

รับแปลภาษาเกาหลี เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาเกาหลี

รับแปลภาษาทมิฬ เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาทมิฬ

รับแปลภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาฝรั่งเศส

รับแปลภาษาอิตาลี เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาอิตาลี

รับแปลภาษาปัญจาบ เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาปัญจาบ

รับแปลภาษาอูรดู เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาอูรดู

รับแปลภาษาตุรกี เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาตุรกี

รับแปลภาษาโปแลนด์ เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาโปแลนด์

รับแปลภาษายูเครน เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษายูเครน

รับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาเปอร์เซีย

รับแปลภาษาพม่า เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาพม่า

รับแปลภาษาโรมาเนีย เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาโรมาเนีย

รับแปลภาษาอินโดนีเซีย เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาอินโดนีเซีย

รับแปลภาษาดัตช์ เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาดัตช์

รับแปลภาษาตากาล็อก เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาตากาล็อก

รับแปลภาษาอุซเบก เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาอุซเบก

รับแปลภาษาลาว เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาลาว

รับแปลภาษามลายู เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษามลายู

รับแปลภาษาเนปาล เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาเนปาล

รับแปลภาษาฮังการี เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาฮังการี

รับแปลภาษาเขมร เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาเขมร

รับแปลภาษาสิงหล เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสิงหล

รับแปลภาษาเช็ก เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาเช็ก

รับแปลภาษากรีก เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษากรีก

รับแปลภาษาเซอร์เบีย เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาเซอร์เบีย

รับแปลภาษาเบลารุส เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาเบลารุส

รับแปลภาษาสวีเดน เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสวีเดน

รับแปลภาษาคองโก เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาคองโก

รับแปลภาษาคาซัค เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาคาซัค

รับแปลภาษาบัลแกเรีย เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาบัลแกเรีย

รับแปลภาษาอาร์มีเนีย เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาอาร์มีเนีย

รับแปลภาษาเติร์กเมน เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาเติร์กเมน

รับแปลภาษาโครเอเชีย เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาโครเอเชีย

รับแปลภาษาแอลเบเนีย เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาแอลเบเนีย

รับแปลภาษามองโกเลีย เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษามองโกเลีย

รับแปลภาษาฟินแลนด์ เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาฟินแลนด์

รับแปลภาษาเดนมาร์ก เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาเดนมาร์ก

รับแปลภาษาฮิบรู เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาฮิบรู

รับแปลภาษาสโลวัก เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสโลวัก

รับแปลภาษานอร์เวย์ เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษานอร์เวย์

รับแปลภาษาทิเบต เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาทิเบต

รับแปลภาษาจอร์เจีย เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาจอร์เจีย

รับแปลภาษาบาหลี เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาบาหลี

รับแปลภาษาคีร์กีซ เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาคีร์กีซ

รับแปลภาษาลิทัวเนีย เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาลิทัวเนีย

รับแปลภาษาบอสเนีย เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาบอสเนีย

รับแปลภาษาสโลวีเนีย เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสโลวีเนีย

รับแปลภาษามาซิโดเนีย เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษามาซิโดเนีย

รับแปลภาษาลัตเวีย เป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาลัตเวีย
บริการรับรองเอกสาร
การเดินทางไปต่างประเทศเป็นเรื่องที่พบเห็นได้บ่อยขึ้น ไม่ว่าจะเพื่อการท่องเที่ยว ทำงาน เรียนต่อ หรือแม้กระทั่งการแต่งงาน การเตรียมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม การเตรียมเอกสารด้วยตนเองนั้นอาจยุ่งยากและสับสน โดยเฉพาะเอกสารที่ต้องผ่านกระบวนการรับรองจากสถานทูต กงสุล NAATI หรือทนายความ iTS (Immigration and Translation Service) Co., Ltd. เข้าใจปัญหานี้ดี จึงขอเสนอบริการรับรองเอกสารครบวงจร ที่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลา สะดวก รวดเร็ว และมั่นใจว่าเอกสารของคุณถูกต้องตามกฎหมาย

iTS บริการรับรองเอกสารครบวงจร
รับรองเอกสารโดยสถานทูตและกงสุล: เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาและดำเนินการขอรับรองเอกสารจากสถานทูตและกงสุลต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นใบสูติบัตร ทะเบียนสมรส เอกสารการศึกษา ฯลฯ

รับรองเอกสารโดย NAATI: NAATI (National Authority for Translation and Interpreting) เป็นหน่วยงานที่รับรองคุณสมบัติของนักแปลและล่ามในประเทศออสเตรเลีย iTS ให้บริการรับรองเอกสารแปลภาษาโดย NAATI มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณได้รับการแปลอย่างถูกต้อง ตรงตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในประเทศออสเตรเลีย

รับรองเอกสารโดยทนาย Notary Public : iTS มีทีมทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายพร้อมให้บริการรับรองเอกสารต่างๆ เช่น รับรองลลายมือชื่อ รับรองสำเนาเอกสาร รับรองคำแปล ฯลฯ

บริการแปลเอกสาร: iTS ให้บริการแปลเอกสารหลากหลายภาษา โดยนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์ มั่นใจได้ว่าเอกสารแปลของคุณมีความถูกต้อง ชัดเจน ตรงตามความหมายของต้นฉบับ

บริการอื่นๆ: iTS ยังมีบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปต่างประเทศ เช่น บริการขอวีซ่า บริการจองตั๋วเครื่องบิน บริการจองที่พัก ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่ 094-8958999 หรือผ่าน Line Official ID : @iTranslation หรือส่งอีเมล์มาที่ its@ilc.ltd เราพร้อมที่จะช่วยคุณในทุกขั้นตอนของกระบวนการแปลเอกสารและการรับวีซ่า

ติดต่อเรา

iTS (IMMIGRATION AND TRANSLATION SERVICE)
 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : I Translation NAATI Notary Public Services
 • LINE : @iTranslation
 • Tel : 094-8958999
 • E-mail : its@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น